Služby


Psychiatrickej ambulancie

Ambulancie klinického psychológa

Individuálnu psychoterapiu

Skupinovú psychoterapiu

Odborné poradenstvo

Poradenstvo príbuzným

Tvorbu a realizáciu programov prevencie v oblasti závislosti a rizikového správaniaNadštandardné služby


Nonstop telefonická linka

Návštevy doma v rodinnom prostredí

Terénne terapie

Online poradenstvo

Rodinná terapia

Párová terapia

Sprostredkovanie ústavnej (lôžkovej) liečby