Cenník zdravotníckych výkonov

Psychiatrická ambulancia

Psychiatrické vyšetrenie – prvokontakt - 50 eur

Psychiatrická kontrola – 40 eur

Poučenie rodinného príslušníka - 20 eur

Výpis zo zdravotnej dokumentácie – 15 eur

Správa na žiadosť pacienta – 20 eur

Test na drogy 1 parameter (vrátane vyhodnotenia) – 15 eur

Test na drogy multi 5 - extáza, kokaín, morfín, pervitín, marihuana (vrátane vyhodnotenia) – 20 eur

Test na drogy multi 10 - extáza, pervitín, benzodiazepín, morfín, marihuanu, amfetamín, barbituráty, kokaín, fencyklidín, tricyklické antidepresíva (vrátane vyhodnotenia) – 35 eur

Test na alkohol (vrátane vyhodnotenia) – 10 eur

Test na nikotín/kotinín (vrátane vyhodnotenia) – 10 eur

Toxikológiu moču vykonávame hlavne pre potreby terapie, o výsledku je každý pacient informovaný ihneď, písomné potvrdenie o výsledkoch toxikológie na právne účely nevystavujeme.


Psychologická ambulancia

Krátke poradenstvo (do 20min)  -30 eur

Vstupné psychologické vyšetrenie - 70 eur

Individuálna psychoterapia (50min) - 60 eur

Individuálna psychoterapia so spoluzávislým, rodinným príslušníkom (50min) - 60 eur

Rodinná / párová psychoterapia (50min) - 70 eur

Rodinná / párová psychoterapia (90min) - 90 eur

Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie - 80 eur 

Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie - 130 eur

Účasť na skupinovej psychoterapii - 15 eur / osoba

Intervencia u klienta v domácom prostredí (v rámci BA) – 150eur / 50min

Storno za zrušené, neospravedlnené stretnutie do 24 hodín - plná suma dohodnutého výkonu

 

Doplnkové vyšetrenia:

Psychiatrické vyšetrenie vodiča za účelom vydania dokladu o spôsobilosti vo vzťahu k alkoholu, drogám... – 150 eur
Psychologické vyšetrenie za účelom vydania zbrojného preukazu – 80 eur
Psychologické vyšetrenie pre SBS – 80 eur

ESA letter (Emotional support animal – potvrdenie za účelom cestovania / ubytovania s domácim zvieraťom v zahraničí) - 80 €

Október 2021