Suchý Január či Február

Cieľom iniciatívy je dopriať si jeden „suchý“ mesiac bez alkoholu. Prečo je to dobré a prečo je to dôležité?

Konzum alkoholu je u každého človeka iný. Niekto má zavedený systém a pravidlá, niekto ich nepotrebuje, a niekto by ich žiaľ potreboval. Najčastejšie sa stretávame s argumentom typu: „nepijem denne, nemôžem byť predsa alkoholik!“, alebo „ja sa neopíjam, mám to pod kontrolou“.  

Aké sú pravidlá?

Jednoduché!

1.     Žiaden alkohol! Nekonzumujte žiaden nápoj, ktorý obsahuje alkohol v akomkoľvek množstve. Rátajúc do toho tvrdý alkohol, pivo, víno, rovnako nealkoholické pivo a víno. Prečo aj nealkoholické? Nealko pivo a víno slúžia najčastejšie ako kompenzácia – náhrada v prípade, že si niekto nemôže vypiť. Navyše zákonom povolená hranica obsahu alkoholu je do 0,5% obj. Týka sa to aj reklamného ťahu typu 0,0000% alkoholu. Proste bude lepšie, keď ho vynecháte úplne.

2.     Mesiac bez alkoholu! Žiadne výnimky, žiadne „žolíky“ a podobne.

 

Hlavné výhody

Podľa štúdie University of Sussex (2019) malo:

93 % účastníkov malo pocit úspechu;

88 % ušetrilo peniaze;

82 % sa zamýšľalo hlbšie o svojom vzťahu k alkoholu;

80 % cítilo väčšiu kontrolu nad pitím;

76 % sa dozvedelo viac o tom, kedy a prečo pijú;

71 % si uvedomilo, že nepotrebujú alkohol, aby sa zabavili;

70 % malo celkovo zlepšený zdravotný stav;

71 % spalo lepšie;

67 % malo viac energie;

58 % schudlo;

57 % malo lepšiu koncentráciu;

54 % malo lepšiu pleť.

Úprimne mnohé položky vedia pobaviť, polemizovať by sa dalo nad každým z týchto bodov a to viac by sa dali ironizovať. Osobne odporúčam sa k jednotlivým bodom vrátiť po absolvovaní výzvy.


 

Význam výzvy

To či vydržíte mesiac bez alkoholu môže byť dôležitým ukazovateľom toho, či (už) máte s pitím problém. Podľa štúdie 27% participantov sa napilo behom prvého týždňa. Najkritickejším bol práve prvý piatok v mesiaci. Väčšina respondentov odpovedala, že najťažšie bolo zvládnuť prvé dva týždne bez alkoholu. Začiatkom každého roku k nám prichádzajú do terapie pacienti, ktorí výzvu podstúpili a zlyhali, prípadne zlyhávajú v tejto výzve každoročne.

 

Január či Február?

Prvotnou výzvou bol Január, absolvovať 31 dní bez alkoholu. V niektorých krajinách sa začala objavovať variácia výzvy avšak orientovanej na február. Žiaľ aj Dry January sa stal vo svete registrovanou značkou. Zaregistrujete sa, uhradíte poplatok, spoločnosť vás bude online briefovať, motivovať a vy nebudete piť. Nakoľko sa dostávalo ku konfliktom pri používaní tejto „značky“ prišla obmena s názvom Dry February. Pre niekoho môže byť skutočnou výzvou nepiť dva mesiace. Práve po dlhšom období abstinencie väčšina participantov vykazovala lepšiu náladu, viac energie, lepší spánok, redukciu hmotnosti, posilnenie imunity a mnoho ďalších benefitov.


Záver

Podľa spomínanej štúdie 70% participantov zredukovalo svoj konzum alkoholu aj po zvyšok roka. V prípade, že nevydržíte mesiac bez alkoholu môže predikovať tzv. škodlivé užívanie alkoholu, prípadne závislosť od alkoholu no v zásade, to nepredstavuje klinický nástroj na diagnostiku závislosti. Vždy je lepšie vyhľadať odbornú pomoc. V závere článku je dôležité poznamenať, že riziká spojené s konzumom alkoholu sú vždy vyššie, ako benefity, ktoré nám alkohol prináša.

Úplne na záver, po absolvovaní výzvy je dôležité sledovať svoj ďalší konzum alkoholu. Existuje percento ľudí, ktorí majú tendenciu obdobie abstinencie „dohnať“, dopiť čo zameškali. Aj tento jav nám môže ilustrovať problém s pitím.


 

Kľúčové slová: ambulantná liečba závislosti, liečba alkoholizmu, psychoterapia závislostí, alkoholizmus, závislosť od alkoholu, abstinencia, skupinová terapia závislostí, abstiencia od alkoholu

Zdroje:

https://www.insider.com/when-most-people-fail-dry-january-how-to-avoid-recover-2022-1

https://www.sussex.ac.uk/broadcast/read/47131

https://www.eurekalert.org/news-releases/555838