Prečo abstinovať od alkoholu

Mnoho ľudí sa tradične aj tento rok zapojilo do výzvy tzv. suchého mesiaca. Je to mesiac bez alkoholu. Či už chcete január, alebo február. Nakoľko táto výzva sa objavuje od roku 2012, aj tu sa uskutočnilo niekoľko úspešných výskumov.

Klady

Chudnutie – alkoholické nápoje majú vysoký obsah kalórií. Na porovnanie (obsah 100ml) destilát 40% má 279 kcal, pivo 12° – 34kcal (veľké pivo cca 170kcal), červené víno 67kcal (pohár vína 134kcal) na porovnanie vyprážaný kurací rezeň 100g má 310kcal.

Spánok – starým mýtom je, že po alkohole sa dobre spí. Alkohol má tendenciu telo utlmovať, čiže sa lepšie zaspáva avšak spánok býva často prerušovaný, trvá kratšie a typická je únava na druhý deň po pití.

Lepšia sústredenosť – 57% participantov udáva lepšiu sústredenosť a vyšší pracovný výkon počas dlhodobej abstinencie. Podľa zistení sa tento jav objavoval priemerne po druhom týždni abstinencie.

Fyzické zdravie – napríklad vysoký krvný tlak (hypertenzia), je jednou z najčastejších kardiovaskulárnych chorôb. Štatistiky uvádzajú, že sa na hypertenziu lieči v SR okolo 41,% dospelých osôb medzi 25 - 64 rokmi a s vekom výskyt vysokého krvného tlaku ešte rastie. S týmto javom sa často stretávame v ambulanciách pri pacientoch závislých od alkoholu. Častou príčinou hypertenzie je práve nadmerný konzum alkoholu. Zvrat často nastáva po mesiaci – až niekoľkých mesiacoch abstinencie. V tomto duchu by sa dalo pokračovať pri onkologických ochoreniach, gastroenterologických, atď.


Duševné zdravie – okrem známej definície, toho, že závislosť od alkoholu patrí medzi duševné ochorenia sa v praxi stretávame napríklad s vysokým výskytom depresií. Depresia je komorbídne najviac zastúpeným duševným ochorením pri závislosti od alkoholu. Ináč povedané depresia ide často ruka v ruke spolu s pitím.

Zápory

Participanti, ktorí podstúpili výzvu popisovali aj nevýhody abstinencie. Najviac zastúpené boli:

Sociálny život – veľká časť respondentov udáva hlavne negatívny vplyv na sociálny život. Má to svoju logiku hlavne pri predstave, že väčšina stretnutí prebieha pri pití. V terapii je to asi najväčšia obava mnohých ľudí. Na otázku „čo teraz, keď nebudem piť“ reagujú strachom. Upokojí ich až vlastná skúsenosť toho, že sa ich život začína a nekončí. Reakciou býva často zmena prostredia.


Abstinenčný syndróm – v prípade ťahového pitia, v situácii, že niekto pije nepretržite v ťahu, ináč povedané udržiava si hladinku niekoľko dní, alebo týždňov môže byť nebezpečné sa pokúšať doma o zastavenie ťahu. V úvode sa dostaví abstinenčný syndróm: potenie, búšenie srdca, tras rúk, nevoľnosť, môžu sa dostaviť epileptické záchvaty, či delírium tremens. V takomto prípade je vhodné okamžite vyhľadať odbornú pomoc najlepšie na centrálnom príjme v nemocnici, či v zdravotníckom zariadení špecializovanom na liečbu závislostí.

 

Kľúčové slová: abstiencia, kritéria závislosti, ambulantná liečba závislosti, liečba alkoholizmu, psychoterapia závislostí, alkoholizmus, závislosť od alkoholu, abstinencia, skupinová terapia závislostí

 

Zdroje:

https://www.medimerck.sk/sk/home/heart/blood-pressure.html

https://www.kaloricketabulky.sk/potraviny/kuraci-rezen-vyprazany


https://www.vaha.sk/etab?id=napoje-alkoholicke-ml

https://www.therecoveryvillage.com/alcohol-abuse/dry-january/

https://www.sussex.ac.uk/broadcast/read/47131