Mladistvý pacient

V praxi sa stretávame s otázkou - Ako pristupovať k mladistvému pacientovi?

Myslíme tým deti, ktoré privedú do liečby ich rodičia.

Prvým veľkým problémom na Slovensku je absencia odborných zdravotníckych zariadení, ktoré by sa venovali mládeži užívajúcej drogy. Druhým veľkým problémom je absencia terapeutických programov zameraných na mládež, v drvivej väčšine adiktologických zariadení.*

Dôvodov celkovej situácie nájdeme niekoľko: finančné podhodnotenie celého sektoru, nízka motivácia personálu v práci s mladistvým pacientom, nevhodné technické zabezpečenie a takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Častou chybou je zapojenie dieťaťa do terapeutických programov pre dospelých pacientov závislých od drog alebo alkoholu. Jednoduchou rečou: posadiť dieťa, ktoré občas fajčí marihuanu medzi „starých narkomanov“ užívajúcich takzvané „tvrdé drogy“ je skutočne lotériou.

 

Na základe našich dlhoročných skúseností sme pre vás vytvorili vysoko špecializovaný terapeutický program zameraný pre mládež.

 

Cieľom programu je:

-       Dbať na individuálne potreby dieťaťa

-       Predchádzať rizikovému správania

-       Posilnenie kontroly rizikového správania

-       Posilnenie motivácie dieťaťa

-       Pomôcť pri budovaní vlastnej integrity

-       Rozvoj komunikačných zručností vo vzťahu rodič – dieťa

-       Posilniť postavenie rodiča

 

Základnými piliermi programu je trojuholník:

  trojuholnikjpg

V našom terapeutickom programe využívame:

-       Psychiatrické vyšetrenia

-       Psychologické vyšetrenia

-       Toxikologické vyšetrenia

-       Individuálnu psychoterapiu

-       Rodinnú psychoterapiu

 

Čo neočakávajte:

-       Neočakávajte, že vaše dieťa budeme vychovávať namiesto vás. Nám známa veta: „Tu ho máte, robte s ním niečo...“

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

Tím AD CLINIC

 

 

*adiktologické zariadenia – zariadenia špecializované na liečbu závislostí