Mýty o liečbe závislosti od alkoholu

Ľudia sa na nás obracajú s otázkami, aby si potvrdili, či vyvrátili mýty kolujúce o liečbe závislostí

Budem tam musieť piť a zvracať?

Premieta sa vám scéna z filmu Dobří holubi sa vracejí? Liečba disulfiramom/antabusom sa dnes už takto nepraktizuje. Jednalo sa o averzívnu terapiu – užijem liek, napijem sa – je mi nevoľno (staré sovietske inštruktážne video tu: https://www.youtube.com/watch?v=xG8Layw4fA0) Reakcia s disulfiramu s alkoholom môže byť život ohrozujúca a averzívne terapie aj tu narážali v rovine etickej. V súčasnosti dissulfiram/antabus nie je na Slovensku ako liečivo registrovaný, povolenie na mimoriadny dovoz má len CPLDZ Bratislava, kde sa podáva, ale nie za účelom averzívnej terapie. Dôvody prečo sa registrácia lieku na Slovensku zrušila boli hlavne ekonomické – registrácia liečiva nie je pre žiadnu farmaceutickú distribučnú spoločnosť rentabilná.


Film Dob holubi se vracej - snmka averzvnej terapie Film Dobří holubi se vracejí - snímka averzívnej terapie  (zdroj: FB)

 

Budem tam musieť ležať niekoľko mesiacov?

Aj závislosti je možné liečiť ambulantne, alebo ústavne (pre vysvetlenie: v ambulantnej liečbe dochádza pacient do zdravotníckeho zariadenia, chodí do práce, venuje sa rodine a pod. V ústavnej liečbe je pacient hospitalizovaný). Ambulantnú liečbu nájdete vo väčších mestách spravidla ju poskytuje sieť centier pre liečbu drogových závislostí, alebo iné súkromné zdravotnícke zariadenia. Ústavná liečba sa poskytuje rovnako v centrách pre liečbu drogových závislostí, v psychiatrických nemocniciach, prípadne v iných zdravotníckych zariadeniach orientovaných na liečbu závislostí. Ambulantná liečba často predchádza tej ústavnej, no rozhodne je vždy odporúčaná po absolvovaní ústavnej liečby v rámci doliečovania.


 

Som vyliečený!

Závislosť je psychické ochorenie, pri ktorom riziká vzniku recidívy pretrvávajú aj po ukončení liečby. Laicky povedané vždy môžem začať znovu piť / užívať drogy / hrať. Liečba závislosti je dlhodobý proces. Po absolvovaní ústavnej liečby je vždy odporúčané pacientom pokračovať v doliečovaní (návštevy psychiatra, individuálna/skupinová psychoterapia, socioterapeutické kluby, atď.)

 

Už som na liečení bol a nepomohlo mi to!

Častý výrok, ktorým ľudia presúvajú zodpovednosť na iných. Najdôležitejšou premennou pri liečbe závislostí je motivácia. Tak ako popíjanie, tiež liečba rovnako aj motivácia pacienta je proces. V zásade je premenlivý. To, že niekto nie je rozhodnutý ukončiť svoje pitie, neznamená, že tak nebude chcieť urobiť v budúcnosti. To isté platí o liečbe, niekedy to proste ľuďom trvá kým sa odhodlajú vyhľadať odbornú pomoc.


 

Opakovane sa liečil, a nepomohlo mu to!

Sú pacienti, ktorí majú absolvovaných niekoľko liečení. Existujú tzv. „turisti“, ktorí sa liečili hádam všade, od Košíc až po Bratislavu, ba aj do Čiech zavítali. Do každej liečby človek nastupuje s inou motiváciou a za iných podmienok. Niekedy je nástup na liečbu doslova záchrannou brzdou človeka, ktorý sa rúti do záhuby a je si toho dobre vedomý. Našou úlohou je podať mu pomocnú ruku, vždy keď je to potrebné. Moralizovanie tu nepomáha nikomu z nás.

Opäť sa vraciame k definícii závislosti a k tomu, že sa jedná o ochorenie, ktoré je liečiteľné.

Kľúčové slová: ambulantná liečba závislosti, liečba alkoholizmu, psychoterapia závislostí, alkoholizmus, závislosť od alkoholu, abstinencia, skupinová terapia závislostí, 


Zdroje:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/15-5-2021/15_1_KM-pacienta-so-zavislostou-od-alkoholu-Medicina-drogovych-zavislosti.pdf


https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/1-12-2020/KM-pacienta-so-zavislostou-od-opioidov.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=xG8Layw4fA0