Kedy začína byť pitie problémom?

Článok popisuje základné varovné signály vzniku alkoholizmu. Týka sa každého, kto má vo zvyku konzumovať alkohol.

V minulých blogoch sme sa venovali kritériám závislosti ku vzťahu k alkoholizmu. Jednoduchou rečou – kedy sa človek stáva alkoholikom. Jednou z myšlienok článku bolo, že hranica medzi „nevinným“ konzumom a závislosťou od alkoholu je veľmi tenká, pomyselná a nikto nevie kde presne je. Na to, že máme problém s alkoholom prichádzame až spätne. V dnešnom blogu sa budeme venovať tzv. varovným signálom, ktoré nás upozorňujú na fakt, že by sme mohli mať problém s alkoholom, resp. že sa k samotnému problému blížime.Pravidelnosť

Vyskytujúci sa jav pri pití. Patrí asi medzi najzakladnejšie charakteristiky alkoholizmu. Mnoho ľudí sa oháňa tým, že nepijú každý deň. Schéma pitia je takmer u každého alkoholika iná. Niekto popíja denne, niekde obdeň, niekto víkendovo, kvartálne, niekto volí nárazové pitie (ľudovo do nemoty), niekto pije v ťahoch – udržuje si hladinku alkoholu. Schéma pitia je prípad od prípadu rôzna. Základným varovným signálom, je práve pravidelnosť. Skúste si položiť otázku či pijete častejšie, než ste pili v minulosti. 

Tolerancia

Podobne, ako pri športe, kvalitnému výkonu predchádza kvalitný tréning. Postupom času sa u väčšiny ľudí, ktorí pijú posúva miera tolerancie. Inými slovami zvládnu viac vypiť – „kedysi mi stačil jeden pohárik, aby som sa odreagoval, dnes ich je aj päť.“ Miera alkoholu, ktorú je ochotný organizmus tolerovať (zniesť) sa neustále zvyšuje.

 

Pozitívny vzťah k alkoholu

Človek začne vyhľadávať príležitosti, kedy si môže vypiť. Známe frázy: veď je piatok, máme víkend, po práci si zaslúžim a pod. Príležitostí kedy si vypiť stále pribúda. V zásade je jedno či tieto argumenty sú predkladané okoliu, alebo sebe samému. Akonáhle to smeruje k pitiu, je to problém. 

Viem nepiť

Častým argumentom pre svoje okolie, ale i pre seba samého je presvedčenie o tom, že človek dokáže nepiť. Odporovať sa tomu nedá, otázne je ako dlho viete nepiť. Deň, týždeň, mesiac? Akonáhle sa zapodievam otázkou či sa viem nenapiť a koľko vydržím bez alkoholu je vysoko pravdepodobné, že mám problém s pitím.

 

Prestávka od alkoholu

Takmer každý človek, ktorý vyhľadá odbornú pomoc sa v úvode riešenia pokúša skoncovať s pitím sám. Vcelku logická schéma: pokiaľ to nedokážem sám, vyhľadám niekoho kto mi pomôže. Tu sa stretávame s jedným javom. V prípade, že človek isté obdobie od alkoholu dokáže abstinovať, po tom ako sa napije, má akoby snahu „dohnať“ celé to obdobie nepitia. Prejavuje sa to ešte vyšším konzumom, zvýšenou intenzitou pitia a pod. Príklad: ak niekto vypije denne po práci 4-5 pív, dá si týždeň pauzu, po tom týždni nemá problém vypiť 7-8 pív, prípadne k tomu zamiešať aj tvrdý alkohol.

 

Hlava si robí svoje

Ďalším varovným signálom je jav kedy sa vaše správanie odlišuje od vášho zámeru. Človek ide do potravín na nákup (často krát kúpiť niečo, čo absolútne nepotrebuje) a chtiac nechtiac tá fľaša vždy skončí v košíku, hoc sa bije do hrude, že nešiel do obchodu kvôli alkoholu. Darmo, mozog alkoholika pracuje trochu ináč.

 

Pocity viny

Výčitky týkajúce sa pitia. Sú dôsledkom toho, že človek si už uvedomuje závažnosť svojho problému, no nedarí sa mu s tým bojovať, tak ako by chcel. Môže to prameniť hlavne z frustrácie či už seba, alebo okolia. U pijúcich alkoholikov je zvýšená miera depresivity. Človek, ktorý nemá problém s alkoholom sa bežne neobviňuje z pitia, okrem prípadov keď mu je zle.

 

Alkohol ako všeliek

Alkohol dokáže efektívne zabíjať baktérie, vírusy ale aj medziľudské vzťahy, koníčky a všetko pekné, čo sme kedy mali. Jeho využitie sa zdá byť širokospektrálne. Mnoho ľudí má tendenciu ho využívať, ako „prírodné“ antidepresívum, ako formu relaxu, uvoľnenia, rozveselenia a pod.

 

V závere článku by sme čitateľov upozornili na to, že tento článok nemá slúžiť ako návod na pitie. Jeho cieľom je včasná identifikácia problému. Mnoho čitateľov nás žiada aby sme im poradili s tým, ako majú piť, tak aby sa nestali alkoholikmi. S týmto vám žiaden odborník neporadí. Jediná iritujúca rada znie: Nepiť! V prípade, že u seba pozorujete niektoré z týchto príznakov a máte pocit, že sa blížite k určitému problému s pitím kontaktujte zariadenie špecializované na liečbu závislostí a snažte sa vyhnúť šarlatánom, ktorých je momentálne veľké množstvo.