Kedy som sa stal alkoholikom?

V ambulancii často dostávame otázku na základe čoho sme zistili, že pacient je alkoholik? Žiaľ táto diagnóza patrí v spoločnosti medzi časté invektíva, aj preto si myslíme, že je dosť ťažké sa s ňou stotožniť a napokon ju akceptovať.

V praxi dávnejšie koloval vtip: Ako zistí psychiater, že je pacient alkoholik? Odpoveď: Keď pije viac ako on.

Z odborného hľadiska na posúdenie závislosti existuje viacero diagnostických kritérií.

Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-10) uvádza nasledujúce kritéria

1.     Craving, baženie po droge, silná túžba užiť drogu – „Mám chuť si dať, vyslovene po tom túžim“

2.     Abstinenčný syndróm po vysadení drogy (napríklad tras, potenie, úzkosť...).

3.     Porucha kontroly užívania - človeku sa napríklad ťažšie odhaduje miera.

4.     Zvyšovanie tolerancie – postupom času stúpa tolerancia užívanej látky – kedysi stačili dva poháriky za večer, dnes je to päť pohárikov.

5.     Postupné zanedbávanie koníčkov, záľub v prospech pitia. Niekdajšie koníčky človek odsúva na vedľajšiu koľaj a prioritou sa mu stáva alkohol.

6.     Pokračovanie v pití napriek jeho nepriaznivým následkom na zdravie a stav človeka. Človek naďalej holduje alkoholu napriek zdravotným problémom, ktoré má, napriek odporučeniu lekárov...

Pokiaľ sa za posledný rok u niekoho vyskytli minimálne 3 body, diagnosticky spĺňa kritéria závislosti. *

Toto je veľmi zjednodušený, až laický obraz diagnostiky. Lekár na stanovenie diagnózy používa mnoho ďalších diagnostických nástrojov, či už štandardizované dotazníky, anamnestické údaje, heteroanamnézu, krvný obraz a pod. Odborne vzato každý z týchto nástrojov len zvyšuje kriteriálnu validitu diagnózy, no vráťme sa späť do slovenčiny.

To, že je niekto alkoholik bežne pozorujeme bez použitia diagnostických nástrojov. Stačí sa postaviť do radu ku pokladni. Stačí ísť ráno okolo potravín a sledovať kto tam stojí. Stačí prejsť okolo kolegu/kolegyne v práci a minimálne vieme, že tu úraduje alkohol. Ak by som citoval staršieho kolegu: „U nás na dedine pili všetci, ale všetci sme vedeli, kto je alkoholik.“

  graf zavislostipng

Obr.1. Krivka závislosti (Zdroj: http://www.klubabstinentovzilina.sk/)

Pre ilustráciu sme si vybrali vzorku pacientov abstinujúcich od alkoholu. Základným kritériom bol minimálne jeden rok abstinencie a absolvovaná protialkoholická liečba (ambulantná alebo ústavná). Získali sme nasledujúce odpovede:

 

Jozef, 58 rokov, abstinuje 7 rokov

Vždy som vedel, že som alkoholik, len som to popieral pred okolím. Bola to taktika, chcel som piť. To že ma to ťahalo viac do krčmy alebo že som si bežne večer otvoril fľašu a vypil ju celú bolo prirodzené. Problém s tým mala skôr manželka a dcéra.

 

Zdeno, 39 rokov, abstinuje 2,5 roka

Denne som dostával fľaše v práci, nedalo sa nepiť. Mal som, ale kolegov, ktorí ich dostávali tiež a nepili. Buď to posúvali ďalej alebo fľašu vyhodili. Toho by som nebol schopný. Zlom nastal, keď som začal mať problémy v práci a pitie mi už prestali tolerovať. Neodradili ma ani problémy s pečeňou, pečeň nebolí. Keby ma vyhodili, bolelo by to viac.

 

Zuzana, 52 rokov, abstinuje 3 roky

Pitie mi začalo vadiť, zväzovalo mi ruky. Chcela som byť slobodnejšia, no fľaša mi nasadila putá. Dodnes si nepriznám, že som alkoholička, uráža ma to, zle sa to počúva. Proste mám problém s pitím, nie som alkoholička. (smiech)

Marek, 25 rokov, abstinuje 3 roky

Na strednej škole som sa vždy musel zrúbať. Vždy som vypil viac ako ostatní. Neskôr som ako kuchár mohol v práci popíjať, tolerovalo sa to. Problém bol, keď som si začal dávať „zdravotný“ pohárik po raňajkách. Už som vlastne slopal. To že som alkoholik, mi došlo asi pred rokom aj vďaka tomu, že chodím na klub. Nebyť klubu, tak asi pijem ďalej. Do liečby ma dokopali rodičia. Dali mi podmienku, že idem z domu alebo na liečenie. Keby to bolo na mne asi tu nesedím, vlastne teraz je to už na mne, nejak sa to preklopilo.

 

* Samostatné kritéria má aj DSM-V (Diagnostický a štatistický manuál) pôvodne z USA no pre zjednodušenie témy sa mu venovať nebudeme.

 

Z dôvodu zachovania anonymity, boli krstné mená respondentov zmenené. Všetci respondenti súhlasili s prepisom a zverejnením ich výpovede. Respondentom týmto ďakujeme a držíme im palce.

 

Zdroje:

MKCH-10

http://www.klubabstinentovzilina.sk/45/fazy-vyvoja-zavislosti/ (citované: 16.10.2020)

 

Mgr. Marián Huštaty

klinický psychológ

 
AD CLINIC
Súkromné centrum pre liečbu drogových závislostí