Berie moje dieťa drogy?

Otázka, ktorá môže potrápiť nie jedného rodiča. Kým jedni dajú ruku do ohňa za svoje dieťa, druhí si už takí istí nie sú a tá tretia skupina rodičov začína niečo tušiť.

Otázka, ktorá môže potrápiť nie jedného rodiča. Kým jedni dajú ruku do ohňa za svoje dieťa, druhí si už takí istí nie sú a tá tretia skupina rodičov začína niečo tušiť. Univerzálny návod na to, ako sa správne zachovať zrejme nenájdeme. Veď ani naše deti nie sú univerzálne. Odpoveď pri hľadaní nám môžu priniesť varovné signály. Tie sa môžu vyskytovať v rôznych kombináciách.

Najčastejšie z nich sú:

 • problémy v škole (absencia, chodenie poza školu, zhoršenie prospechu)
 • zmena priateľov alebo partie, takisto náhla zmena v obliekaní
 • utajovanie vecí a činností,
 • časté a hlavne veľmi pravidelné návštevy diskoték,
 • náhla strata záujmu o predchádzajúci koníček, šport alebo jeho odmietanie,
 • zmeny v správaní (náhla veselosť, aktivita, úzkosť, depresia, smútenie),
 • únava, denná spavosť alebo nočná nespavosť (klesá koncentrácia a výkonnosť),
 • zmena chuti do jedla,
 • miznutie peňazí alebo cenných vecí z domácnosti,
 • miznutie liekov z domácnosti (zvlášť liekov na spanie a antidepresív),
 • časté používanie kvapiek do očí na zamaskovanie rozšírených zreníc alebo očí podliatych krvou,
 • nápadne časté používanie vonných tyčiniek a osviežovačov vzduchu na prekrytie dymu či zápachu,
 • výskyt striekačiek, ihiel, drog, vpichov na ruke, nohe a iných kožných defektov (škrabance). (Tichá S., 2020)

 

Posledný bod sa vyskytuje veľmi zriedka. Injekčná aplikácia drog u mladistvých pacientov je skutočne ojedinelá.Pozornosť treba zbystriť vo chvíli, keď nájdete u svojho dieťaťa predmety súvisiace s užívaním drog. Napríklad drvička na marihuanu, cigaretové papieriky, zapaľovače, alobal, injekčné striekačky (resp. ich časti). V prípade nájdenia drog, ako sušená zelená rastlina balená v sáčku/papieriku (najčastejšie marihuana alebo biely kryštalický prášok) máte jasnú odpoveď. Očakávajte výhovorky typu: “Mám to pre kamaráta, nie je to moje…”. 

V prípade, že sa ako rodič dozviete nepríjemnú novinu prichádza prvá fáza:

Šok, popretie! Reakcie typu: Prečo práve ja? Moje dieťa by toto nikdy neurobilo!

Po upokojení sa (niekedy to môže trvať) očakávajte druhú fázu:

Hľadanie vinníka: Prečo práve my? Veď sme sa snažili. Najčastejšie rodič pomenováva príčiny typu: kamaráti, spolužiaci, filmy“…lebo chcel byť frajer” a množstvo iných.

Tento proces nie je o vašom dieťati, ale o vás. Hľadať príčinu, je celkom logické a prirodzené, no tu neprináša žiadne ovocie. Dieťa sa k drogám dostalo, lebo samo chcelo. Hľadanie príčiny vás vie celkom slušne vyčerpať a nezabráni nežiaducemu správaniu.

Na scénu by mal nastúpiť odborník.

Tu je na mieste vyhľadať príslušné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú liečbou závislostí. Práve tie majú v ponuke služieb aj toxikológiu. Fungujú na úrovni štátnych, alebo súkromných zariadení. Princípom opakovaných návštev je kontrola. Toxikologické vyšetrenie sa najčastejšie realizuje odovzdaním vzorky moču priamo na mieste, v danej inštitúcii. Ide o druh špeciálnych testerov (jednoparametrových – určené na jednu konkrétnu drogu alebo viacparametrových – skupiny drog 4, 5 až 10 rôznych najbežnejších drog).Kontrola, kontrola a ešte raz kontrola…

V prípade, že vaše dieťa s drogami experimentuje, je potrebné apelovať práve na kontrola. Princíp kontroly funguje u všetkých ľudí. Stále platí ľudové porekadlo: “dôveruj, ale preveruj”. Predstavte si, že by policajti prestali vykonávať dychové skúšky u vodičov s tým, že im budú dôverovať. Áno, vždy je percento vodičov, ktorí “nafúkajú” za volantom, no vždy je väčšina tých, ktorí si nevypijú, lebo šoférujú. To je výsledok princípu kontroly.

Môžem si kúpiť tester na drogy aj v lekárni?

Áno môžete, ale existuje ich nespočetné množstvo v rôznej kvalite, v rôznej citlivosti a pod. Ich výber by mal navrhnúť odborník. Navyše je dosť možné, že raz budete potrebovať aj písomné potvrdenie od takejto inštitúcie o tom, že vaše dieťa nič neužíva. Najčastejšie ho požaduje škola, alebo sociálny kurátor. Z toho dôvodu považujeme za lepšie riešenie zveriť testovanie dieťaťa na prítomnosť drog v tele príslušnej inštitúcii.

 

Poznámka: článok je zameraný na užívanie nelegálnych drog u mladistvých. Fenomén pitia alkoholu, či fajčenia cigariet budeme rozoberať v nasledujúcich článkoch.

 V prípade podozrenia na užívanie psychoaktívnych látok u vášho dieťaťa kontaktujte tím AD CLINIC

Výhody toxikológie u nás:
- výsledok ihneď
- konzultácie k ďalším postupom
- možnosť systematickej liečby
- anonymita
- programy pomoci pre mladistvých

Mgr. Marián Huštaty

klinický psychológ