Alkoholici medzi nami (časť prvá)

Nenalievajte mu!

“Keď som sa vrátila po troch mesiacoch liečby domov na stole ma čakala v poháriku vodka a manžel so slovami: Tak už si môžeš so mnou normálne vypiť?

Druhou situáciou je nám známa veta: “Však jeden môžeš!”

Správna reakcia na obe situácie by v tomto prípade bola: “Nie nemôžem, nedám si.”

Mnoho ľudí má dodnes mylnú predstavu o podstate liečby alkoholizmu. Očakávajú, že sa pacienti v liečbe naučia kontrolovane piť. Dokonca to aj dáva logiku. Keď si predstavíme, že na protialkoholickú liečbu chodia spravidla ľudia, ktorí svoje pitie nevedia ovládať. Opak je však pravdou. Cieľom protialkoholickej liečby je ľudí naučiť abstinovať. Drvivá väčšina ľudí závislých od alkoholu nemá dostatočné vôľové mechanizmy (slovensky pevnú vôľu) a často sa po prvom napití nejakým tempom opäť rozpijú. 

Nevystavujte ho zbytočne rizikám!

Pôjdeme do krčmy, dáš si len kofolu. Budeme piť, ale ty nemusíš, môžeš s nami len sedieť.” Nakoľko je vhodné sa vystavovať rizikovým situáciám je polemikou aj v odbornej spoločnosti. Predstavte si, že ste hladný a pred vami sa niekto napcháva vašim obľúbeným jedlom. Argumentom niektorých abstinujúcich alkoholikov je že “im to nič nerobí, keď pred nimi niekto popíja.” Dôležité je uvedomiť si, že náš mozog pracuje, aj keď si to neuvedomujeme, neustále zbiera podnety. Podobne ako s reklamou. Podnety vnímame, či chceme alebo nechceme. Mozog sa vypnúť nedá. 

Nerobte z neho chudáka!

Závislosť je definovaná ako ochorenie. Má svoje miesto v Medzinárodnej klasifikácii chorôb (MKCH-10). Má pevnú definíciu, kritéria a mechanizmy. Pokiaľ sa držíme medicínskej definície a klasifikujeme ju ako ochorenie, musíme si doma uvedomiť, že človek závislý, nie je invalid. Nie je na mieste sa k nemu tak správať. Existujú situácie, kedy sa nám pacient vracia domov a jeho príbuzní k nemu pristupujú ako k invalidovi. Nechcú ho zapájať do domácich prác, do chodu rodiny, do pracovných povinností a pod. Samotná závislosť si nevyžaduje rekonvalescenciu, nejdená sa o úraz. Riziková sa môže stať práve nuda, ktorou človek trpí, ak vynecháva bežné činnosti v živote.

 

Ak máte vo svojom okolí človeka, ktorý sa rozhodol abstinovať, či už s liečbou alebo bez liečby, sám alebo z donútenia, poďakujte sa mu a podporte ho. Ešte neviete, aký poklad v sebe ukrýva.

Mgr. Marián Huštaty
klinický psychológ
Súkromné centrum pre liečbu drogových závislostí
Ambulantná liečba alkoholizmu