Ako piť s mierou

V súčasnosti množstvo pacientov vyhľadáva odbornú pomoc za účelom redukcie pitia alkoholu. Dôvodov je hneď viacero. Málokto je ochotný prestať s pitím natrvalo. Svet je plný ľudí, ktorí „boli alkoholikmi“ no prestali s pitím sami

Prečo práve ja som ten, čo s tým má problém?

Koľko je už veľa?

Kedy by som to mal zastaviť?

 

Trend posledných rokov sa týka hlavne redukcie pitia a kontrolovaného pitia alkoholu. Tieto dva pojmy sa vo svojom princípe prelínajú. Najčastejšie požiadavky sú:

Piť menej.

Neopiť sa.

Nepiť tak často.

Vedieť si ustrážiť množstvo vypitého alkoholu s pod.

Ako na to? Základným princípom je postaviť medzi seba a alkohol čo najviac prekážok. Základné pravidlo: nerobiť si zásoby alkoholu, pretože čo je doma, to sa počíta. Návodov je hneď niekoľko:

Kúpim len, toľko, koľko si chcem vypiť.

Jednoduchý príklad: Ak niekto vypije za večer 5 pív a začína to byť pre neho problémom, bolo by fajn začať tým, že si kúpi 2 pivá (patrilo by sa napísať len jedno – ale nechceme nikoho zbytočne podráždiť). Nie viac. V rámci pravidiel hry k ním nebude pridávať tvrdý alkohol, nebude to pivo s vyšším percentom alkoholu a po ich vypití si v ten deň už ďalšie nekúpi.Ak pijem často?

Ďalším výrazným problémom je intenzita pitia. Denné pitie býva problém hlavne v domácnosti, kde ostatní členovia rodiny s pitím nesúhlasia. Problém sa dá vyriešiť pomerne jednoducho. Alkohol doma nedržať a žiaden nekupovať. Ak viem, že idem do potravín a vždy si kúpim aj niečo na pitie, bude lepšie načas nechodiť do potravín (pokiaľ to niekto urobí za mňa), alebo chodiť na nákupy s niekým, kto dozrie, aby som si nekúpil fľašu a pod.Ak sa vždy musím opiť?

Existujú ľudia, ktorí zakončia každý konzum alkoholu opitím sa. Ľudovo povedané, nemajú mieru. Okrem hanby je tu omnoho nebezpečnejšia otrava alkoholom a zvýšené riziko úrazov. Práve v takomto prípade platí, že redukcia pitia vie byť užitočná. Avšak, keď sa pristihneme, že to nejde, zvážme úplnú abstinenciu od alkoholu. Človek, ktorý má problém s „mierou“ resp. „pije do nemoty“, by si mal rozmyslieť, či mu tento zvyk stojí za to. Ak si aj tak odpovie kladne, vtedy sa snažme eliminovať riziká: piť v bezpečnom prostredí, mať pri sebe niekoho v prípade potreby, minimalizovať riziko úrazov. Hodí sa mať niekoho, kto mi zabráni v tom, aby som opitý šoféroval, aby som sa nezadusil zvratkami, aby som nebol agresívny, prípadne ma odnesie domov, ak sám nevládzem. Toto neslúži, ako návod na pitie, ale návod na prežitie.

 

Základné zbrane

Denník

Ak ste spozorovali problém s pitím alkoholu (alebo vás na to niekto upozornil), píšte si denník – deň, hodina, množstvo a druh vypitého alkoholu. Nestačí si to pamätať, lepšie je to mať na papieri, vtedy to môžete vidieť. Pokiaľ ide o pitie pamäť býva často deravá. Vytvoríte si reálny obraz o vašom pití.

Voda

O tom, že žalúdok a mozog sú prepojené niet pochýb. Opäť na príklade, ak máme vo zvyku večer vypiť 5 pív (2,5l tekutín), skúsme začať tým, že vypijeme 0,5-1l čistej vody. V lepšom prípade večerný rituál s pivom nahradíme čajom, alebo vodou. Mnoho ľudí práve takto „opíja“ svoj mozog vodou. Ak tam má byť nejaká tekutina, nech to nie je alkohol. Táto zbraň je univerzálna, platí pre všetky druhy alkoholu.

Pomoc blízkeho

Obraz ženy, ktorá ide večer do krčmy pre svojho pijúceho muža, aby ho dotiahla domov, nie je u nás až tak ojedinelý. Mnoho párov chodí „na pivo“ spolu, v rámci prechádzky. Čo myslíte, kto koho stráži? Kto je ten čo povie: „stačilo, ide sa domov!“ Na nadmerné pitie nás v prvom rade začne upozorňovať okolie. Prečo nevyužiť pomoc týchto ľudí, ak si už problém uvedomujeme?

Odborná pomoc

Aby sme nevybočili z terapeutického rámca: platí, že vždy je najlepšie nepiť vôbec. Neexistuje „bezpečná“ dávka alkoholu. Doba, kedy lekári odporúčali pacientom piť: víno na krvinky, pivo na obličky, tvrdé na žalúdok je už dávno preč, v minulom storočí. V prípade, že sa chcete ohľadom pitie poradiť, alebo už máte potrebu tento problém riešiť, vyhľadajte odbornú pomoc. Nie je to hanba. Dnes je to trend.