Útrapy a strasti bežného alkoholika

V úvode považujeme za potrebné si zadefinovať závislosť od alkoholu.

Sám Google vám ponúkne túto definíciu:  Závislosť od alkoholu je charakterizovaná nadmerným a nekontrolovateľným pitím, ktoré významne ovplyvňuje schopnosť človeka zvládať bežné činnosti v práci a doma a ktoré môže mať závažný dopad na jeho celkové zdravie

V medzinárodnej klasifikácii chorôb nájdeme túto diagnózu pod kódom F10.2 - Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: syndróm závislosti. Kľúčový je kód F10 a následne odstupňovanie F10.1, F10.2, F10.3 podľa závažnosti.

Medzi základné kritéria závislosti patria

·       Silná túžba alebo nutkanie vypiť si,

·       problém ovládať sa pri pití, je ťažké prestať piť,

·       abstinenčný stav pri prudkom znížení alebo úplnom zastavení prísunu alkoholu do organizmu,

·       prejavy tolerancie, postupne schopnosť zvyšovať dávky bez známok intoxikácie (opitosti),

·       postupné zanedbávanie iných pôžitkov v dôsledku uprednostňovania pitia,

·       pokračujúce pitie napriek jasným dôkazom a prejavom škodlivých účinkov alkoholu na zdravie.

Úvod nás privádza k základnej definícii a to psychického ochorenia (rozumej choroby). K doplneniu, je to chronické ochorenie, čiže má tendenciu pretrvávať dlhodobo, do konca života a jeho prejavy (konkrétne pitie) sa môže kedykoľvek vrátiť, ináč povedané: niekoľko rokov abstinujem, zajtra abstinovať už nemusím.


Človek, ktorý je závislý od alkoholu a rozhodne sa abstinovať (s liečbou/bez liečby) sa potyká s problémami, ktoré bežní ľudia nepociťujú. V úvode psychoterapie sa niekedy venujeme stratégiám odmietania alkoholu, stratégiám zvládnutia záťažových situácií – kedy sa abstinujúci človek ocitne v situáciách kde sa pije a pod. Všetko sú to situácie, na ktoré sa vieme pripraviť, nie sú príjemné, no k ich ľahkosti prispieva to, že do nich často vstupujeme dobrovoľne. Postupom času si takto človek vytvára bezpečné prostredie, kde ho okolie neatakuje s alkoholom ľudovo povedané nenalievajú mu, neprehovárajú ho, nedarujú mu fľaše a pod. Nie vždy sa to podarí, ale dá sa s tým pracovať.


V rámci individuálnych a skupinových terapií často riešime situácie, kde sa abstinujúci človek stretáva s prítomnosťou alkoholu, nie však dobrovoľne a nerobí mu to zrovna dobre.

Situácia č. 1: Obchody

Ľuďom závislým, abstinujúcim odporúčame, aby sa oblúkom vyhýbali v obchodoch regálom s alkoholom. Nechodiť zbytočne okolo, nedráždiť zmyslové orgány a pod. Medzi ich prvé argumenty patrí fakt, že sa tomu nedá vyhnúť: „Však oni ten chľast aj tak rozhádžu v iných uličkách“ páčila sa mi aj veta: „paleta sem, paleta tam....nenapijem sa kvôli tomu, len ma to zamrzí, nemuseli by to tam dávať“.

Situácia č. 2: Reklamy


To, že pije snáď v každom filme si uvedomí človek, často až vo chvíli, keď začne abstinovať. Doposiaľ to tak mnohí nevnímali, ťažko sa tomu stavia na odpor, no väčšina ľudí si to začne pekne regulovať, vycítia kedy sa na to nemusia pozerať a proste prepnú. Problém sa začne vyskytovať hlavne v lete. Vtedy prichádzajú masívne kampane na všetky druhy alkoholu. Pacienti často prichádzajú podráždení, frustrovaní, sťažujú sa na billboardy v uliciach, pútače na autobusových zastávkach a pod. Predstavte si, že ste závislý od alkoholu, začínate abstinovať, prechádzate obrovským procesom terapie, horko-ťažko pracujete na zmene svojich postojov a každé ráno sa postavíte na zastávku vedľa reklamného pútača s trojdecovou vodkou, ktoré neodmysliteľne patrí k letu a ešte sa vojde do vrecka prinesie vám práve tú pohodu, ktorú potrebujete. Bizarne? Možno, žiaľ aj reálne.

 

Podľa dát NCZI sa každoročne na Slovensku lieči cca 22 až 23 tisíc ľudí s diagnózou závislosti od alkoholu. Celkom slušné množstvo, žiaľ ešte viac ich okupuje iné nemocničné oddelenia v dôsledku dlhodobého konzumu alkoholu. Pri definícii závislosti ako ochorenia v úvode článku chýba zmienka o tom, že zanedbávanie tohto problému môže viesť k predčasnej smrti.

Ako spoločnosť vieme budovať bezbariérové budovy, postarať sa o ľudí nevidiacich, nepočujúcich, zriadiť chránené dielne, špeciálne školy pre rôzne druhy potrieb ich žiakov a pod. Predsa tu máme ochorenia, ktorým sa ako spoločnosť pomôcť vôbec nesnažíme. Možno by pomohlo legislatívne obmedzenie toho kde, na akých miestach sa v obchodoch môže alkohol vyskytovať, regulácia reklamy nie len na uliciach, ale aj vo virtuálnom priestore a pod. Mimochodom nevie niekto kam sa podel Marlboro Man?

Zaujímavý postreh z jednej terapeutických skupín bol: Zákaz predaja alkoholu na benzínových čerpačkách, nakoľko práve tie slúžia, ako miesta kde človek kúpi alkohol v neobmedzenom čase. Žiaľ mnoho zákazníkov si práve takto kupuje ďalšiu fľašu, keď už majú vypité a práve tento typ zákazníka sa často privezie na pumpu autom.

Poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli svoj problém s pitím riešiť.

Kľúčové slová: ambulantná liečba závislosti, liečba alkoholizmu, psychoterapia závislostí, alkoholizmus, závislosť od alkoholu, abstinencia, skupinová terapia závislostí


Zdroje:

https://www.nczisk.sk/aktuality/Pages/Poskodenie-zdravia-konzumaciou-alkoholu-v-Slovenskej-republike-2019.aspx

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Zavislost_od_alkoholu_a_jej_liecba.aspx?did=2&sdid=54&tuid=0&page=full&

https://health.clevelandclinic.org/